Národná prírodná rezervácia Stebnícka Magura

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 600
Výmera chráneného územia: 1 842 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 2000
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Prešove
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Prešove č. 3/2000 z 23.10.2000
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu prirodzených, miestami až pralesových lesných porastov buka, jedle a javora, kt. predstavujú v rámci Nízkych Beskýd fytocenologicky a floristicky jedinečnú ukážku prirodzených a pôvodných spoločenstiev ich najvyšších polôh.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Obec: Zborov, Stebník
Katastrálne územie: Zborov, Stebník
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Zborov 27-24, Bardejov 27-42 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Magura
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam