Národná prírodná rezervácia Malý Milič

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 606
Výmera chráneného územia: 140 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1950
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2905/1986-32 z 31.3.1986
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu typických pralesovitých porastov Miliča v Slanských vrchoch v dub.-buk. a buk. veget. stupni, dôležitých z ved.-výsk., náuč. a kult.-vých. hľadiska. Skalná ostroha M.Miliča so skal. stenami a suťami a hniezdami dravých vtákov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Skároš, Slanská Huta
Katastrálne územie: Skároš, Slanská Huta
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Slanec 38-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam