Národná prírodná rezervácia Javorníček

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 64
Výmera chráneného územia: 150 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6162/1982-32 z 30.9.1982
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu zachovalých sutinových lesov a vápencových brál v Považskom Inovci s bohatou flórou i faunou význačnou zastúpením severských i teplomilných prvkov na vedeckovýskumné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Lúka, Stará Lehota, Hrádok
Katastrálne územie: Lúka, Stará Lehota, Hrádok
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Piešťany 35-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 12
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00064_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00064_0022 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00064_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00064_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00064_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00064_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00064_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00064_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00064_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00064_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00064_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00064_0011 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam