Prírodná rezervácia Jedlie

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 65
Výmera chráneného územia: 14 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3628/1974-OP z 27.5.1974
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené za účelom ochrany fytogeograficky významnej lokality tisu obyčajného (Taxus baccata L.) v Strážovských vrchoch.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Uhrovské Podhradie
Katastrálne územie: Uhrovské Podhradie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 7
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00065_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00065_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00065_0013 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00065_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00065_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00065_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00065_0005 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam