Národná prírodná rezervácia Rajtopíky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 657
Výmera chráneného územia: 1 196 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6177/1982-32 z 30.9.1982
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Slovenský raj
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu lesných a reliktných nelesných xerotermných spoločenstiev na dolomitickom podklade v pohorí Branisko, s fytogeograficky významným výskytom ometliny smutnej (Koeleria tristis) na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-vých. ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Levoča
Obec: Harakovce, Dúbrava
Katastrálne územie: Harakovce, Dúbrava
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Krompachy 37-21 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Rajtopiky
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam