Chránený areál Jelenská gaštanica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 66
Výmera chráneného územia: 38 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1952
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 479/1986-32 z 31.1.1986
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: CHA je vyhlásený na ochranu zachovalého starého lesného porastu gaštana jedlého v Tríbeči, dôležitého z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Jelenec
Katastrálne územie: Jelenec
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Ponitrie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Výčapy - Opatovce 35-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 14
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00066_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00066_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00066_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00066_0048 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00066_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00066_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00066_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00066_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00066_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00066_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00066_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00066_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00066_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00066_0025 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam