Národná prírodná rezervácia Rožok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 665
Výmera chráneného územia: 671 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1965
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 26 zo dňa 28.6.1965 Úprava č. 7282/65-osv./10 z 15.7.1965
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Poloniny
Predmet ochrany: Chránené územie predstavuje lesné spoločenstvo (Fagetum pauper) pralesovitého charakteru. Chránené územie je využité ako výskumný objekt pre potreby lesníckej praxe. Možnosti pre štúdium buka v rozmedzí nadm. výšky 380-760 m. Hniezdisko sovy belavej.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Uličské Krivé
Katastrálne územie: Uličské Krivé
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Poloniny
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 38-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam