Národná prírodná pamiatka Silická ľadnica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 669
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, Ministerstvo ŽP SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6176/1982-32 z 30.9.1982 - zrušená Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 293/1996 Z.z. z 30.9.1996
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Ochrana priepasti v Sl.krase na Silickej planine na okraji veľkého závrtu,vytvorenej preborením povaly jaskyne vo vápencoch str.triasu a hlbokej 91 m. V spodnej časti ľad. Arch.nálezy bukovohor.,halšt.i latén.kultúry,na dne rastliny mont.stupňa,mäkkýše.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Silica
Katastrálne územie: Silica
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský kras
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam