Prírodná rezervácia Jurské jazero

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 68
Výmera chráneného územia: 274 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu spoločenstva brezových jelšín a horského rašeliniska v Malých Karpatoch.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Obec: Svätý Jur
Katastrálne územie: Svätý Jur
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bratislava - sever 44-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00068_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0031 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00068_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00068_0016 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam