Prírodná rezervácia Kamenec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 69
Výmera chráneného územia: 616 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev Malých Karpát so zriedkavými a chránenými druhmi rastlín a živočíchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Obec: Plavecký Peter
Katastrálne územie: Plavecký Peter
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Kúty 34-42, Senica 35-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00069_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0034 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00069_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00069_0016 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam