Prírodná rezervácia Zbojnícky zámok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 717
Výmera chráneného územia: 80 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 30 z 21.8.1964 Úprava č. 58 906/64-osv./23 z 21.8.1964
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: Chránené územie predstavuje ojedinelý geomorfolog. výtvor Slan. pohoria s výskytom relikt. teplomilných spoločenstiev. Uplatňuje sa tiež ako výrazný, krajinársky pôsobivý objekt. Využíva sa ako ved. objekt pre sledovanie migrácie teplomil. spoločenstiev.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Ruská Nová Ves
Katastrálne územie: Ruská Nová Ves
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 38-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam