Chránený areál Zemplínska šírava

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 722
Výmera chráneného územia: 6 224 876 m2
Výmera ochranného pásma: 20 377 532 m2
Rok vyhlásenia: 1968
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 1569/1983-32 z 31.3.1983 - ú. od 1.5.1983
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Vihorlat
Predmet ochrany: Ochrana význačnej migračnej lokality (jarného a jesenného ťahu) vodného a pri vode žijúceho vtáctva a hniezdičov na východnom Slovensku na vedeckovýskumné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce, Kaluža, Hnojné, Klokočov, Zalužice, Kusín, Lúčky, Vinné, Jovsa
Katastrálne územie: Stráňany, Kaluža, Hnojné, Klokočov, Zalužice, Kusín, Lúčky, Vinné, Jovsa
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Michalovce 38-14, Sobrance 38-23 ŠMO 1:5000: aj Michalovce 4-7, 4-8, 0-5, 0-6, 1-5, 1-6, 1-7, 2-6, 2-7, 2-8
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam