Národná prírodná rezervácia Bielovodská dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 728
Výmera chráneného územia: 37 121 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská komisia pre životné prostredie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. z 15.1.1991 o ŠPR a CHN v Tatranskom NP
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana komplexu zachovalých pôvodných a vzácnych biocenóz montánneho až subniválneho vegetač. stupňa s množstvom vzácnych, ohroz. a endem. taxónov, pestrých geolog. a geomorfolog. útvarov. NPR tvoria veľmi labilné vysokohor. geoekosystémy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vysoké Tatry, Tatranská Javorina
Katastrálne územie: Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, Tatranská Javorina
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ždiar 27-31, Poprad 27-33 ŠMO 1:5000: aj Lendak 7-7, 7-8, 7-9, Poprad 6-0,6-1,6-2, 7-0, 7-1, 7-2, 8-0, 8-1, 8-2
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam