Prírodná rezervácia Kňaží stôl

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 74
Výmera chráneného územia: 883 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu ukážok prirodzených bučín, xeroterm. dúbrav, stepných a lesostep. spoločenstiev Strážovských vrchov s chránenými a ohrozenými druhmi rastlín (aj z čeľade vstavačovitých) a živočíchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Ľutov, Trebichava
Katastrálne územie: Ľutov, Trebichava
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bánovce nad Bebravou 35-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 18
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00074_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0042 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00074_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00074_0018 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam