Prírodná rezervácia Kňaží vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 75
Výmera chráneného územia: 1 509 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu zachovaných spoločenstiev skalných stepí a duba plstnatého v Považskom Inovci.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Modrová, Stará Lehota, Lúka
Katastrálne územie: Modrová, Stará Lehota, Lúka
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Piešťany 35-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 18
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00075_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0050 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00075_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00075_0017 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam