Národná prírodná rezervácia Tichá dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 759
Výmera chráneného územia: 59 666 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská komisia pre životné prostredie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č.166/1991 Zb. z 15.januára 1991
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochranársky jedna z najvýzn.oblastí Tatier. Ukážka príkrov. stavby Tatier, prvé paleontol.nálezy suchozem.mezozoickej fauny a flóry v SR, vysokohor.kras, pramen.oblasť Belej, reprezentatívne povodie UNESCO. Mimor.vzácna flóra- mnoho endemitov a reliktov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský, Žilinský
Okres: Poprad, Liptovský Mikuláš
Obec: Vysoké Tatry, Pribylina
Katastrálne územie: Štrbské Pleso, Pribylina
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Oravice 26-42,Važec 26-44,Ždiar 27-31 ŠMO 1:5000:L.Hr.0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,3-1,3-2,3-3,4-1,4-2, 4-3,1-1,1-2,2-1,2-2,2-3
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam