Prírodná pamiatka Briestenské skaly

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 780
Výmera chráneného územia: 68 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1992
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresny urad zivotneho prost. Pov. Bystrica
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OUZP v Pov. Bystrici, c.OUZP-690/92-457, 4-A/10 z 3.4.1992, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 3/2011 zo 6.12.2011 - ú. od 1.1.2012
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy
Predmet ochrany: Uzemie predstavuje morfologicky hodnotny subor skalnych utvarov v bazalnych karbonatovych zlepencoch a brekciach vnutrokarpatskeho palogenu zachovany v J casti Dmanizskej kotliny. Skalne utvary su zvetrane do skal. vezi, okien, homo-li a pod.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Pružina
Katastrálne územie: Briestenné
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam