Chránený areál Volavčia kolónia

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 783
Výmera chráneného územia: 22 304 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1992
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Lučenci
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu ŽP v Lučenci č. ŽP-172/1992-U z 15.6.1992
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: CHA je vyhlásený na ochranu hniezdnej kolónie volavky po-polavej pri Rapovciach, jedinej v povodí Ipľa,v ktorom boli úpravami toku narušené prir.hniezd.možnosti v.p. Svojím roz-sahom a počtom aktívnych hniezd cca 10-12 je jedinečná na strednom Slovensku.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Trebeľovce, Mikušovce, Rapovce
Katastrálne územie: Muľka, Mikušovce, Rapovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Fiľakovo 46-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam