Chránený areál Všivavec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 786
Výmera chráneného územia: 341 109 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1992
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Trnave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP v Trnave č. OÚŽP/ŠOP/454/92/B1 z 15.7.1992 - ú. od 30.7.1992
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana teplomilných spoločenstiev a skalných (dolomitických) odkryvov predhoria Malých Karpát.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Smolenice, Boleráz, Horné Orešany
Katastrálne územie: Smolenická Nová Ves, Boleráz, Horné Orešany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam