Národná prírodná rezervácia Leliansky les

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 79
Výmera chráneného územia: 1 987 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1966
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia SNR pre školstvo a kultúru
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č.30 z 25.5.1966, úprava č.6527/1966-osv./3 z 10.6.1966
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Severná časť Kováčovských kopcov - plošina a svahy do užľabín. Územie reprezentuje lesné typy dubového a bukovo-dubového stupňa- dôležitý doklad výskytu buka v skupine lesných typov bukových dúbrav v najnižšej polohe nášho štátu a najteplejších území.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Leľa, Chľaba
Katastrálne územie: Leľa, Chľaba
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-31 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Kováčovské kopce - sever
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 13
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00079_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00079_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00079_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00079_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00079_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00079_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00079_0035 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00079_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00079_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00079_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00079_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00079_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00079_0032 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam