Národná prírodná rezervácia Burdov

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 80
Výmera chráneného územia: 3 641 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1966
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia SNR pre školstvo a kultúru
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č.30 z 25.5.1966, úprava č.6527/1966-osv./2 z 10.6.1966
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Andezitová pahorkatina s najbohatšou teplomilnou flórou na Slovensku. Teplomilné dúbravy sa striedajú s lesostepou a s enklávami skalnej stepi. Množstvo vzácnych botanických druhov tu má jediné nálezisko v republike a najsevernejší výskyt v sev.Európe.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Chľaba, Kamenica nad Hronom
Katastrálne územie: Chľaba, Kamenica nad Hronom
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-31,46-33 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Kováčovské kopce - juh
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 14
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00080_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00080_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00080_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00080_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00080_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00080_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00080_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00080_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00080_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00080_0097 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00080_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00080_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00080_0113 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00080_0114 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam