Prírodná rezervácia Štokeravská vápenka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 819
Výmera chráneného územia: 127 085 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo zivotneho prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhlaska MZP SR c.83 z 23. marca 1993, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Bratislava
Predmet ochrany: Uzemie predstavuje nalezisko zvyskov mnohych stavovcov. K unikatnym nalezom patria zvysky opice . Na travnatych svahoch rastie vzacna, vzrastom najvyssia orchidea, jazyckovec jadransky.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - Dúbravka, Bratislava - Devínska Nová Ves
Katastrálne územie: Dúbravka, Devínska Nová Ves
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 44-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam