Prírodná rezervácia Krasín

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 83
Výmera chráneného územia: 264 001 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1971
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie rady Okresného národného výboru v Trenčíne č. 4 z 15.1.1971 Všeob. záväzná vyhláška Kraj. úradu v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - 4. stupeň ochr.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Bradlo Krasín je súčasťou bradlového pásma Západných Karpát. Má hodnotu geologickú, morfologickú i archeologickú (zvyšky stredovekého hradu na vrchole), ako aj paleontologickú (bohatstvo fosílií ramenonožcov).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Dolná Súča
Katastrálne územie: Dolná Súča
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-21 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Krasín v Dolnej Súči
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 2
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00083_0002 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00083_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam