Prírodná rezervácia Ľadonhora

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 836
Výmera chráneného územia: 2 857 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.83 z 23.3.1993 o ŠPR
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: Zachovanie prirodzených vápencových typologicky pestrých les.spoločenstiev v oblasti Kysuckej vrchoviny s možnosťou štúdia ekol.i geogr.variability i porovnania s okol.veg.krytom na flyšovom podklade. Severná hranica rozšírenia teplomil. elementov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Kysucké Nové Mesto
Obec: Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Horný Vadičov
Katastrálne územie: Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Horný Vadičov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Žilina 26-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam