Prírodná rezervácia Drieň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 854
Výmera chráneného územia: 112 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č.83/1993 Z. z. z 23.3.1993 o ŠPR - ú. od 1.5.1993, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - ú. od 1.10.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Vihorlat
Predmet ochrany: Pozoruhodný výskyt v celých Vihorlat.vrchoch ojedinelých les. a lesostep. spoločenstiev na skal.podloží, ojedinelé spoločenstvá drieňových a buk.dúbrav. Na výhrevných vypuklých svahoch husté porasty chráneného drieňa, v zime sústreďovanie poľovnej zveri.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Sobrance
Obec: Hlivištia
Katastrálne územie: Hlivištia
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Vihorlat
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Sobrance 38-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam