Prírodná pamiatka Kurinov vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 86
Výmera chráneného územia: 12 968 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trenčíne (KÚ v Trenčíne)
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Trenčíne č. 19/V/1990 zo 16.11.1990 Všeob. záväzná vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu terasy vápencového penovca s cennou vegetáciou v Bielych Karpatoch. Územie je dôležité z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Adamovské Kochanovce
Katastrálne územie: Adamovské Kochanovce
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Strání 35-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 3
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00086_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00086_0004 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00086_0010 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam