Národná prírodná pamiatka Lánce

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 88
Výmera chráneného územia: 30 305 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1987
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trenčíne, MInisterstvo ŽP SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Trenčíne č. 4/III-2 z 26.2.1987 NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. 4. stupeň o. - VZV KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu terasy vápencového tufu s cennou vegetáciou a malakofaunou pre vedecké a výskumné ciele, ako aj významnú ekostabilizačnú funkciu. CHÚ sa nachádza v Strážovských vrchoch.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Omšenie
Katastrálne územie: Omšenie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trenčín 35-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00088_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00088_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00088_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00088_0016 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam