Prírodná pamiatka Bosmany

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 893
Výmera chráneného územia: 73 350 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresny urad zivotneho prostredia Povazska Bystrica
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OUZP v Pov.Bystrici c.952/1994-457-4-A/10 zo dna 17.6.1994
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy
Predmet ochrany: Uzemie predstavuju tri skalne veze rozostavene v jednej linii - typicke bradlove prvky. Zaujimavym javom na hrebeni je vyrazne zoskrapovately relief. Vyskyt charakteristickych rastlinnych a zivocisnych spolocenstiev vapencovych skal a pril. pruhu bucin.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Kostolec
Katastrálne územie: Kostolec
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 25-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam