Prírodná rezervácia Bezodné

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 9
Výmera chráneného územia: 34 600 m2
Výmera ochranného pásma: 525 800 m2
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 21.8.1964, úprava č. 58906/64-osv./2 z 21.8.1964, 4. st. - vyhl. KÚŽP v BA č. 1/2004 z 12.5.2004 - úč. od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: CHÚ predstavuje jeden z posledných zvyškov pôvodných prírodných útvarov Záhoria (súbor fytocenóz slatinného, jelšového lesa, močiarnych a vodných spoločenstiev. CHÚ je využité ako vedeckovýskumný objekt a tiež pre ciele osvetovo-výchovné.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Plavecký Štvrtok
Katastrálne územie: Plavecký Štvrtok
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 34-43, 34-44 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Bezedné
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 9
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00009_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00009_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00009_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00009_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00009_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00009_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00009_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00009_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00009_0025 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam