Prírodná rezervácia Lindava

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 91
Výmera chráneného územia: 462 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 43/1984-32 z 30.4.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu zachovaných lesných spoločenstiev 2. vegetačného stupňa z fytocenologického hľadiska s veľmi charakteristickými lesnými typmi na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Obec: Budmerice
Katastrálne územie: Budmerice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trnava 35-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00091_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00091_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00091_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00091_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00091_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00091_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00091_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00091_0009 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00091_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00091_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00091_0022 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam