Chránený areál Kráľovičovokračiansky park

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 945
Výmera chráneného územia: 128 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Dunajskej Strede
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie Okresného národného výboru v Dunajskej Strede č. 5/VI/82 zo dňa 23.4.1982 - účinnosť od 23.4.1982, štand. názov: Kráľovičovokračiansky park
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Ochrana historického parku v obci Kráľovičove Kračany.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Obec: Kráľovičove Kračany
Katastrálne územie: Lesné Kračany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-31 štandardizovaný názov: Kráľovičovokračiansky park
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam