Prírodná rezervácia Lupka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 95
Výmera chráneného územia: 207 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1952
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 471/1986-32 z 31.1.1986, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu xerotermných spoločenstiev s výskytom chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Katastrálne územie: Nitra
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Ponitrie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Výčapy - Opatovce 35-43, Nitra 45-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 14
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00095_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00095_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00095_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00095_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00095_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00095_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00095_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00095_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00095_0030 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00095_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00095_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00095_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00095_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00095_0033 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam