Chránený areál Malé Vážky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 99
Výmera chráneného územia: 34 877 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1986
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trnave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie Okresného národného výboru v Trnave č. 110/1986 zo dňa 9.4.1986 - účinnosť odo dňa vyhlásenia
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu vodných biocenóz dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Červeník
Katastrálne územie: Červeník
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 6
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00099_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00099_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00099_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00099_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00099_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00099_0013 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam