Chránený areál Zeleň pri Vodárni

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 994
Výmera chráneného územia: 2 348 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy zo 7.7.1982 o ochrane prírodných pamiatok
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Bratislava
Predmet ochrany: Ochrana porastu líp a borovíc čiernych.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 44-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam