Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
1173 Chvalovská jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Banskej Bystrici
775 Chvojnica PP 316 515 1991 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
54 Chynoriansky luh PR 443 600 1981 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
511 Cigánka NPR 442 500 1984 ŠOPSR - NP Muránska planina Ministerstvo kultúry SSR, Krajský úrad v Banskej Bystrici
1158 Cúdeninský močiar PR 1 416 855 2009 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Krajský úprad životného prostredia v Banskej Bystrici
233 Čabraď PR 1 412 100 1967 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Minsterstvo kultúry SSR
19 Čachtická jaskyňa NPP 0 1972 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, Ministerstvo ŽP SR, KÚŽP v Trenčíne
1265 Čachtické Karpaty CHA 7 035 098 2021 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty vláda SR
828 Čačínska cerina PR 25 600 1993 ŠOPSR - CHKO Poľana Ministerstvo životného prostredia SR
234 Čakanovský profil PP 6 889 1990 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina ONV Lučenec
1236 Čársky les OcCHU 402 908 2016 - obec Čáry
235 Čebovská lesostep PR 73 500 1988 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Ministerstvo kultúry SSR
1259 Čenkov CHA 2 548 700 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy vláda SR
23 Čepúšky PR 581 280 1988 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
24 Čerenec PR 15 000 1984 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky