Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1102
1164 Čerešňová jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
512 Čergovská javorina NPR 107 200 1982 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
513 Čergovský Minčol NPR 1 710 836 1986 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
25 Čermiansky močiar PP 54 457 1988 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Topoľčanoch
618 Čertižnianske lúky PR 13 636 1979 ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
829 Čertov PR 846 200 1993 ŠOPSR - CHKO Kysuce Ministerstvo životného prostredia SR
782 Čertov žľab PP 235 800 1992 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trnave
830 Čertova dolina PR 490 200 1993 ŠOPSR - NP Muránska planina Ministerstvo životného prostredia SR
1154 Čertova pec PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, Krajský úrad životného prostredia Nitra
514 Červené skaly NPR 3 905 000 1981 ŠOPSR - NP Slovenský raj Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
236 Červenokamenské bradlo PR 475 200 1969 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
26 Červený rybník NPR 1 189 100 1966 ŠOPSR - CHKO Záhorie Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
27 Číčovské mŕtve rameno NPR 798 715 1964 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
931 Číčovský park CHA 86 600 1981 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Komárne
237 Čierna Lutiša PR 263 500 1972 ŠOPSR - CHKO Kysuce Ministerstvo kultúry SSR