Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
1015 Čierna skala PR 297 100 1996 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Krajský úrad v Trnave
28 Čierna voda PR 63 176 1986 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
29 Čierne jazierko PP 34 027 1973 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
238 Čierny kameň NPR 344 000 1964 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Komisia SNR pre ŠaK
516 Čierny potok PP 27 642 1988 ŠOPSR - CHKO Vihorlat Okresný národný výbor v Humennom
732 Čikovská PR 62 000 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
1177 Čiližské močiare CHA 886 569 2009 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Krajský úrad životného prostredia v Trnave
517 Čintky PR 51 100 1988 ŠOPSR - NP Slovenský raj Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1056 Dálovský močiar PR 824 501 1999 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina KÚŽP v Banskej Bystrici
30 Debšín PR 96 100 1984 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1089 Dedinská hora PR 117 980 2000 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Krajsky urad v Banskej Bystrici
899 Dedova jama CHA 295 700 1994 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trnave
1246 Dedovec OcCHU 920 908 2017 Obec Mesto Sliač
1070 Dekretov porast CHA 62 200 1999 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Krajsky urad v Banskej Bystrici
1220 Dekrétova jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v B. bystrici