Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
239 Demänovská dolina NPR 8 368 800 1929 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo kultúry SSR
1208 Demänovská slatina CHA 16 664 2012 ŠOPSR - NAPANT Krajský úrad ŽP v Žiline
240 Demänovské jaskyne NPP 0 1972 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Žiline
518 Demjatské kopce PR 86 817 1982 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1147 Deravá skala PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
31 Devínska hradná skala NPP 17 000 1985 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy
32 Devínska Kobyla NPR 1 011 157 1964 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
789 Devínska lesostep PP 50 966 1992 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava Úrad životného prostredia hlavného mesta SR Bratislavy
1072 Devínske alúvium Moravy CHA 2 531 600 1999 ŠOPSR - CHKO Záhorie Krajský úrad v Bratislave
1262 Devínske jazero CHA 12 688 990 2021 ŠOPSR - CHKO Záhorie vláda SR
1109 Diviacke kruhy CHA 19 591 2001 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Krajský úrad v Žiline
519 Diviačia priepasť NPP 0 1986 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
853 Dlhé Tice PR 468 237 1993 ŠOPSR - CHKO Latorica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
241 Dobročský prales NPR 1 038 500 1913 ŠOPSR - CHKO Poľana Ministerstvo životného prostredia SR
33 Dobrotínske skaly PR 43 900 1980 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky