Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
520 Dobšinská ľadová jaskyňa NPP 0 1964 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Košiciach
242 Dogerské skaly PP 1 690 1952 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Ministerstvo kultúry SSR
733 Dolina Bielej vody NPR 16 611 100 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
1084 Dolná Zálomská CHA 24 800 2000 ŠOPSR - CHKO Poľana Krajsky urad v Banskej Bystrici
1190 Dolné lazy CHA 72 649 2010 ŠOPSR - CHKO Ponitrie KÚŽP Nitra
243 Domašínsky meander PP 803 700 1978 ŠOPSR - NP Malá Fatra Okresný národný výbor v Žiline
568 Domica NPP 0 1972 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, KÚŽP Košice
521 Domické škrapy NPR 244 400 1973 ŠOPSR - NP Slovenský kras Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
880 Dračia studňa PP 75 800 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresny urad zivotneho prostredia v Povazskej Bystrici
522 Dranec PR 342 200 1925 ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
523 Dreveník NPR 1 018 186 1925 ŠOPSR - NP Slovenský raj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1131 Driečna CHA 3 817 1990 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Krajský úrad životného prostredia v Prešove
854 Drieň PR 112 500 1993 ŠOPSR - CHKO Vihorlat Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1033 Drieňová PR 251 200 1997 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad Trenčín
37 Drieňová hora PR 9 700 1964 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Komisia SNR pre ŠaK