Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1102
524 Drieňovec NPR 1 860 200 1984 ŠOPSR - NP Slovenský kras Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1002 Drienovská jaskyňa NPP 0 1996 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1035 Drietomica PP 157 240 1997 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
120 Drietomské bradlo PP 39 200 1965 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
60 Driny NPP 0 1968 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Komisia SNR pre ŠaK, MK SSR, Ministerstvo ŽP SR
38 Dropie CHA 9 127 642 1955 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Krajský úrad v Nitre
525 Dubnícke bane CHA 60 000 1964 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Slovenská národná rada
39 Dubník NPR 1 651 900 1954 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
526 Dubová hora PR 613 400 1983 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
318 Dubovské lúky PR 160 289 1980 ŠOPSR - NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry SSR
245 Dudinské travertíny PP 13 280 1964 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy ONV Zvolen, Krajský úrad v Banskej Bystrici - novelizácia
246 Ďumbier NPR 20 437 600 1973 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo kultúry SSR
1120 Dunajské trstiny PR 1 041 016 2002 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Krajský úrad v Nitre
527 Dunitová skalka PR 3 507 1964 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Slovenská národná rada
528 Ďurova mláka PR 21 375 1980 ŠOPSR - CHKO Vihorlat Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky