Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1102
1149 Elektrárenská jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Krajský úrad životného prostredia v Prešove
247 Fabova hoľa PR 2 617 513 1988 ŠOPSR - NP Muránska planina Ministerstvo kultúry SSR
529 Farská skala PP 5 866 1990 ŠOPSR - NP Slovenský raj Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
875 Fenek CHA 96 815 1993 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Okresný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote
801 Fialková dolina PR 205 879 1993 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
530 Fintické svahy PR 413 300 1980 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
734 Fľak PR 379 300 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
1145 Foráš PR 1 155 200 2008 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Krajský úrad životného prostredia Trnava
735 Furkotská dolina NPR 8 424 300 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
932 Gabčíkovský park CHA 275 000 1982 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Dunajskej Strede
40 Gajc PR 627 200 1988 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy MK SSR, KÚ v Bratislave, KÚŽP v Bratislave
1125 Gajdošovo PR 182 819 2002 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Krajský úrad v banskej Bystrici
933 Galantský park CHA 33 927 1983 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
531 Galmuská tisina NPR 559 600 1982 ŠOPSR - NP Slovenský raj Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
532 Gánovské travertíny NPP 20 276 1972 ŠOPSR - TANAP Okresný národný výbor v Poprade