Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1102
1068 Gavurky CHA 684 214 1999 ŠOPSR - CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
855 Gazdoráň PR 173 000 1993 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
534 Gerlašské skaly PR 217 300 1981 ŠOPSR - NP Slovenský kras Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
736 Goliašová PR 272 900 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
249 Goľove mláky PR 68 300 1988 ŠOPSR - NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry SSR
536 Gombasecká jaskyňa NPP 0 1972 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Košiciach
737 Grapa PR 408 600 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
787 Grúň PP 160 100 1992 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne
557 Grúnik PR 46 000 1982 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
535 Gýmešský jarok NPR 206 200 1981 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1027 Habáňovo PR 33 533 1997 ŠOPSR - CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
537 Haburské rašelinisko PR 13 400 1981 ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
373 Háj pred Teplou dolinou CHA 2 000 1975 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši
250 Hajasová PR 71 700 1976 ŠOPSR - NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry SSR
41 Hajdúchy NPR 561 100 1981 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky