Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1102
253 Háje PP 800 1977 ŠOPSR - TANAP Rada ONV Liptovský Mikuláš
538 Hájik PR 41 800 1988 ŠOPSR - NP Slovenský raj Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
251 Hajnáčsky hradný vrch PR 97 100 1958 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Ministerstvo kultúry SSR
42 Hájnica PR 22 283 1967 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
1166 Hájska jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
43 Haluzická tiesňava PP 35 000 1963 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
254 Harmanecká jaskyňa NPP 0 1972 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, Krajský úrad ŽP v Banskej Bystrici
255 Harmanecká tisina NPR 200 400 1949 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Ministerstvo kultúry SSR
1046 Harmanecký Hlboký jarok PR 503 300 1998 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Krajský úrad v Banskej Bystrici
1099 Hate CHA 5 793 2000 ŠOPSR - NP Malá Fatra Krajský úrad v Žiline
1229 Hatinská jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP Košice
540 Havešová NPR 1 713 200 1964 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1021 Havrania dolina PR 2 296 700 1996 ŠOPSR - NP Muránska planina Krajský úrad v Banskej Bystrici
541 Havrania skala NPR 1 471 400 1982 ŠOPSR - NP Slovenský kras Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1019 Havranie skaly PR 326 500 1996 ŠOPSR - CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici