Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
726 Batizovská dolina NPR 5 231 900 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia životného prostredia
209 Bátovský balvan PP 300 1964 ŠOPSR - CHKO Poľana ONV Banská Bystrica
498 Becherovská tisina NPR 241 300 1954 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
152 Beckovská skalka PP 3 889 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
7 Beckovské hradné bralo PP 14 504 1963 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Školská a kultúrna komisia Okr. národného výboru v Trenčíne
1129 Beckovské Skalice PR 295 481 2003 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
1218 Beležír CHA 616 744 2012 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina KÚŽP v Banskej Bystrici
499 Belianska jaskyňa NPP 0 1979 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo kultúry SSR, Ministerstvo ŽP SR
500 Belianske lúky NPR 894 206 1983 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
727 Belianske Tatry NPR 54 076 500 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
1212 Beliansky potok PP 25 201 2012 ŠOPSR - PIENAP KÚŽP v Prešove
795 Belinské skaly PP 71 100 1993 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Okresný úrad životného prostredia v Lučenci
501 Beňatinský travertín PP 2 400 1989 ŠOPSR - CHKO Vihorlat Okresný národný výbor v Michalovciach
502 Beskyd PR 494 400 1981 ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
879 Bestinné PP 12 900 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne