Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
211 Bešeňovské travertíny PP 7 323 1951 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry SSR
1187 Bešiansky polder CHA 27 400 2010 ŠOPSR - CHKO Latorica KÚŽP Košice
9 Bezodné PR 34 600 1964 ŠOPSR - CHKO Záhorie Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
1225 Bežnisko CHA 9 223 100 2012 ŠOPSR - CHKO Záhorie KÚŽP v Bratislave
1228 Biela jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP Košice
827 Biela skala PR 1 850 700 1993 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Ministerstvo životného prostredia SR
504 Biele jazero PR 71 977 1988 ŠOPSR - CHKO Latorica Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
728 Bielovodská dolina NPR 37 121 400 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
212 Bielska skala NPR 150 500 1974 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry SSR
213 Biely kameň PR 1 159 000 1973 ŠOPSR - CHKO Ponitrie ONV Prievidza
214 Biely vrch PP 44 150 1990 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty ONV Považská Bystrica
1077 Bíňanský rybník PR 351 343 2000 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Krajský úrad v Nitre
11 Bíňanský sprašový profil PP 3 600 1984 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Nových Zámkoch
10 Bindárka PR 89 829 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1142 Bisce PR 280 100 2007 ŠOPSR - CHKO Vihorlat Krajský úrad životného prostredia Košice