Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
505 Bišar PR 16 741 1979 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
729 Blatá PR 377 000 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
262 Blatné PP 42 900 1990 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši
884 Blažejová PP 21 613 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne
1805 Bobačka NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
215 Bodický rybník CHA 185 703 1952 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo kultúry SSR
798 Bogdalický vrch PR 332 000 1993 ŠOPSR - CHKO Záhorie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
925 Bohatský park CHA 46 400 1981 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Komárne
927 Bohunický park CHA 36 028 1984 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Leviciach
1241 Bojnická hradná jaskyňa PP+ 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, Okresný úrad Trenčín
12 Bokrošské slanisko PR 140 600 1988 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
506 Bokšov NPR 1 467 100 1954 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
216 Boky NPR 1 764 900 1964 ŠOPSR - CHKO Poľana Komisia SNR pre školstvo a kultúru
13 Bolehlav PR 935 700 1988 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
659 Boľské rašelinisko PR 136 351 1967 ŠOPSR - CHKO Latorica Slovenská národná rada