Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
730 Bor PR 1 336 100 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
220 Bôrická mláka PP 6 000 1974 ŠOPSR - NP Malá Fatra ONV Dolný Kubín
904 Bôrik CHA 14 284 1982 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy
731 Bôrik PR 207 400 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
217 Borišov NPR 4 497 400 1981 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Ministerstvo kultúry SSR
14 Borotová PP 14 800 1988 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
903 Borovicový lesík CHA 8 012 1982 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava NV hl. mesta Bratislavy, Krajský úrad v Bratislave
851 Borsučiny PR 837 200 1993 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1233 Borsukov vrch PR 1 467 900 2015 ŠOPSR - NP Poloniny vláda SR
1182 Boršiansky les CHA 79 300 2009 ŠOPSR - CHKO Latorica KÚŽP Košice
893 Bosmany PP 73 350 1994 ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy Okresny urad zivotneho prostredia Povazska Bystrica
594 Botiansky luh NPR 406 300 1967 ŠOPSR - CHKO Latorica Slovenská národná rada
1251 Bradlo CHA 0 2020 ŠOPSR - NP Muránska planina Vláda SR
15 Bradlo NPR 976 700 1988 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
507 Bradlové pásmo PP 201 214 1989 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Okresný národný výbor v Prešove