Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
172 Topoľové hony PR 600 600 1988 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry SSR
173 Torozlín PR 54 008 1982 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry SSR
982 Tovarnícky park CHA 163 482 1984 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Topoľčanoch
178 Travertínová kopa PP 140 1958 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Krajský národný výbor v Nitre
694 Travertínová kopa Sobotisko PP 133 200 1987 ŠOPSR - NP Slovenský raj Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
1268 Trenčiansky luh OcCHU 134 700 2021 - Mesto Trenčín - MsZ
175 Trnavské rybníky CHA 384 248 1974 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
176 Trnovské rameno PP 65 786 1973 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
457 Tŕstie PR 287 100 1980 ŠOPSR - NP Muránska planina Ministerstvo kultúry SSR, Kraj.úrad v Banskej Bystrici
697 Trstinové jazero PP 8 291 1990 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Okresný národný výbor Košice - vidiek
177 Trubárka PR 74 000 1982 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
1028 Tunel pod Dielikom CHA 0 1997 ŠOPSR - NP Muránska planina Krajský úrad v Banskej Bystrici
179 Turecký vrch PR 304 200 1984 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
846 Turícke dubiny PR 190 200 1993 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
458 Turiec NPR 892 899 1966 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Slovenská národná rada, Krajský úrad ŽP v Žiline