Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
222 Bralce PR 135 200 1965 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Ministerstvo kultúry SSR
223 Brankovský vodopád NPP 0 1980 ŠOPSR - NAPANT ONV v Liptovskom Mikuláši
1055 Bratkovčík CHA 203 940 1999 ŠOPSR - CHKO Horná Orava Krajský úrad v Žiline
508 Brázda NPP 0 1982 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
16 Brehové porasty Dubovej PP 0 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
1138 Brekovská jaskyňa PP 0 2006 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, Krajský úrad ŽP v Prešove
224 Brestovská jaskyňa NPP 0 1979 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo kultúry SSR
763 Brezina PR 11 600 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
1141 Brezinky CHA 86 910 2007 ŠOPSR - NAPANT Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
225 Breznianska skalka PR 118 500 1981 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo kultúry SSR
226 Brezovská dolina PP 24 768 1989 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty ONV Považská Bystrica
780 Briestenské skaly PP 68 300 1992 ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy Okresny urad zivotneho prost. Pov. Bystrica
533 Briežky PP 2 962 1985 ŠOPSR - TANAP Okresný národný výbor v Poprade
1159 Brloh PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1160 Brložná diera PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne