Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
459 Turková NPR 1 070 000 1965 ŠOPSR - NAPANT Slovenská národná rada
698 Turniansky hradný vrch NPR 137 900 1964 ŠOPSR - NP Slovenský kras Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
1094 Turovský sopúch PP 2 669 2001 ŠOPSR - CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
460 Turská skala PP 43 800 1982 ŠOPSR - NP Malá Fatra Okresný národný výbor v Žiline
699 Udava PR 3 919 800 1982 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo kultúry SSR, KÚŽP v Prešove
672 Údolské skalky PP 7 549 1989 ŠOPSR - PIENAP Okresný národný výbor v Starej Ľubovni
821 Udrina PR 1 073 600 1993 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo zivotneho prostredia SR
760 Uhlištiatka NPR 3 855 100 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
889 Ulička PP 72 492 1994 ŠOPSR - NP Poloniny Okresný úrad životného prostredia v Humennom
868 Uličská Ostrá PR 252 400 1993 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
461 Uňadovo PR 35 800 1988 ŠOPSR - CHKO Poľana Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
462 Úplazíky PR 311 900 1974 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1026 Urpínska lesostep PR 50 200 1997 ŠOPSR - CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
1030 Vachtové jazierko CHA 6 753 1997 ŠOPSR - NP Muránska planina Krajský úrad v Banskej Bystrici
700 Valalská voda PR 144 279 1980 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky